Varakaitse põhimõtted

 

Varakaitse põhimõtted koosnevad üldpõhimõtetest ja spetsiifilistest tingimustest vastavalt varaliigile.
 

1. Üldpõhimõtted

1.1. Kaitse alla kuuluvad ainult kahjud, mille tekkimine oli ettenägematu ja ootamatu.

      Näide 1: Telefon libisest käest ja kukkus maha ning purunes ekraan. See kuulub kaitse alla.
      Näide 2: Töölaual olev veeklaas läks ümber ja rikkus sülearvuti. See kuulub kaitse alla.

1.2. Välistatud on kahjuna:

      1.2.1 vara tahtlik kahjustamine või vara igapäevasest kasutamisest tekkinud kulumine.

      Näide 1: Rääkisite õues telefoniga ning samal ajal sadas vihma, mille tulemusena sai telefon kahjustada. Selline juhtum ei kuulu kaitse alla.
      Näide 2: Telefoni korpuse nurgalt on kulunud värv. See ei kuulu kaitse alla.

      1.2.2 rendieseme unustamine või kaotamine.

      1.2.3 rendieseme sisemine rike, ilma välise kahjustumiseta

      1.2.4 kahju tekkimine ajal kui rendiese polnud rentniku valduses

1.3. Rendieseme täieliku hävinemise korral asendatakse seade samaväärse seadmega, rendieseme reaalväärtust arvestatakse varaliigi põhiselt.

1.4. Ühe rendilepingu jooksul kuulub remontimisele või asendamisele kuni kaks juhtumit, alates kolmandast juhtumist on rendieseme hävinemine või kahjustumine rentniku riisiko.

1.5.Rentniku kohustus on teha kõik endast oleneva, et vältida võimaliku kahju.
 
 
Varad liigitatakse järgnevatesse gruppidesse.
 
 

2. Nutitelefonid, tahvelarvutid, kõrvaklapid

2.1.Kaitse alla kuulub:
      Ettenägematu ja ootamatu kahjustumine
      Hävinemine

2.2.Kaitse alla ei kuulu:
      Vargus
      Röövimine

2.3.Omavastutus: 99 EUR juhtumi kohta

2.4.Kaitse periood: Maksimaalselt 24 kuud lepingu periood
      Näide 1: Kui valisite lepingu perioodiks 36 kuud siis peate alates 24. kuust seadme(d) ise kindlustuskaitsega katma.

2.5.Seadme reaalväärtust arvestatakse järgnevalt

Seadme vanus Reaalväärtus Seadme vanus Reaalväärtus
1 kuu 100% ostuhinnast 13 kuud 75% ostuhinnast
2 kuu 100% ostuhinnast 14 kuud 71% ostuhinnast
3 kuu 100% ostuhinnast 15 kuud 67% ostuhinnast
4 kuu 100% ostuhinnast 16 kuud 63% ostuhinnast
5 kuu 100% ostuhinnast 17 kuud 59% ostuhinnast
6 kuu 97% ostuhinnast 18 kuud 55% ostuhinnast
7 kuu 94% ostuhinnast 19 kuud 51% ostuhinnast
8 kuu 91% ostuhinnast 20 kuud 47% ostuhinnast
9 kuu 88% ostuhinnast 21 kuud 43% ostuhinnast
10 kuu 85% ostuhinnast 22 kuud 39% ostuhinnast
11 kuu 82% ostuhinnast 23 kuud 35% ostuhinnast
12 kuu 79% ostuhinnast 24 kuud 31% ostuhinnast

 

3. Sülearvutid, lauaarvutid, monitorid

3.1.Kaitse alla kuulub:
      Ettenägematu ja ootamatu kahjustumine
      Hävinemine
      Röövimine (vajalik koopia avaldusest politseisse)
      Vargus (vajalik koopia avaldusest politseisse)

3.2.Kaitse alla ei kuulu:
      Välistused puuduvad

3.3.Omavastutus: 99 EUR juhtumi kohta

3.4.Kaitse periood: Maksimaalselt 48 kuud lepingu periood

3.5.Seadme reaalväärtust arvestatakse järgnevalt

Seadme vanus Reaalväärtus
1-12 kuud 100% ostuhinnast
13-24 kuud 70% ostuhinnast
25-48 kuud 50% ostuhinnast

 

4. Atv-d, mootorsaanid

4.1.Kaitse alla kuulub:
      Ettenägematu ja ootamatu kahjustumine
      Hävinemine
      Röövimine (vajalik koopia avaldusest politseisse)
      Vargus (vajalik koopia avaldusest politseisse)

4.2.Kaitse alla ei kuulu:
      Sisemine rike
      Uppumine

4.3.Omavastutus: 990 EUR juhtumi kohta

4.4.Kaitse periood: Maksimaalselt 60 kuud lepingu periood