Teenuste hinnakiri

 

Vara kasutusrendileping


Rendilepingu sõlmimise tasu vastavalt sõlmitud lepingule
Lepingu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 1,50 EUR + km
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine tasuta
Saldokinnituse koostamine kliendi soovil 15,00 EUR + km
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil 10,00 EUR + km
Vara allkasutusse andmise nõusolek 35,00 EUR + km
Rendilepingu ennetähtaegne lõpetamine rendilepingu tingimuste kohaselt
Tehingutasu vara välja ostmisel 20% vara turuväärtuselt, min. 10,00 EUR + km
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 10,00 EUR + km
Lepingu maksete tasumisega viivituses olemise eest (rohkem kui 1 kuu) saadetud meeldetuletus 10,00 EUR + km
Viivise määr 0,25% päevas

 
Täisteenusliisingu leping


Täisteenusliisingu lepingu sõlmimine 1,5% liisingueseme hinnast, min 40,00 EUR + km
Lepingu igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses) 1,50 EUR + km
Kliendi poolt esitatud saldoteatise kinnitamine tasuta
Saldokinnituse koostamine kliendi soovil 15,00 EUR + km
Tõendi, nõusoleku, lepingu koopia või kordusarve (vanem kui üks kuu) väljastamine kliendi soovil 10,00 EUR + km
Lepingu muutmise tasu (sh lepingu perioodi muutmine, maksepuhkuse vormistamine, lepingu ennistamine, lisatagatise vabastamine jne) 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 100,00 EUR + km
Vara allkasutusse andmise nõusolek 35,00 EUR + km
Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine liisingulepingu üldtingimuste kohaselt
Vara väljaostuarve tühistamine / muutmine kliendi soovil 10,00 EUR + km
Tehingutasu vara välja ostmisel 20% vara turuväärtuselt, min. 10,00 EUR + km
Lepingu maksete tasumisega viivituses olemise eest (rohkem kui 1 kuu) saadetud meeldetuletus 10,00 EUR + km
Viivise määr 0,25% päevas
Leppetrahv Vara mitte tähtaegse tagastamise korral 1% liisingueseme hinnast, min 50,00 EUR + km iga viivitatud päeva eest
Leppetrahv Lepingus sätestatud kohustuste rikkumise eest kuni 20% Liisingueseme soetusmaksumusest koos käibemaksuga

 
Muu


Arve väljastamine paberkandjal 10,00 EUR + km
Võlalepingu sõlmimine 1% tasumata jääkmaksumuselt, min 50,00 EUR + km
E-posti või posti teel saadetud ülesütlemise teatise eest (võlgnevuse korral) 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
Lihtkirjalik volikiri, sh volikiri Maanteeametile registrikande muutmiseks 10,00 EUR + km
Notariaalne volikiri 100,00 EUR + km
Parkimiseeskirja, liikluseeskirja või muu seaduse rikkumisest tuleneva nõude menetlemine 25,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud
Sõiduki teisalduskulude nõude menetlemine 50,00 EUR + km, lisanduvad tekkinud kulud