Suurem finantsvabadus kasutusrendiga

14 aastaga turul oleme aidanud tuhandetel Eesti ettevõtetel jätta kasutusrendi abil vabakas käibevahendid ja krediidivõime.

Ostame sinu valitud vara ning
rendime sulle kuumaksete alusel.
Vali sobilik vara meie partneri juurest ja küsi kasutusrenti!

Krediiditoodete võrdlus

Lepingu eesmärk on vara
Vara omand kuulub
Vara on automaatselt kindlustusega kaetud
Kuumakse on vara jääkväärtuse võrra väiksem
Tehing vähendab laenuvõimet
Käibemaks tasutakse
Vananenud seadmete omamise risk on
Vara saab lepingu lõppedes

Kasutusrent

KASUTADA
RENDILEANDJALE
jah
jah
ei
IGAKUISE MAKSEGA
RENDILEANDJAL
TAGASTADA, OMANDADA, VAHETADA

Kapitalirent

OMANDADA
RENDILEANDJALE
EI
EI
JAH
TEHINGU HETKEL 100% ETTEMAKSENA
KLIENDIL
AINULT OMANDADA

Laen

OMANDADA
KLIENDILE
EI
EI
JAH
LISANDUB INTRESSIKULU KÄIBEMAKSULT
KLIENDIL
VARA ON OMANDIS
Lepingu eesmärk on vara
KASUTADA
OMANDADA
OMANDADA
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Vara omand kuulub
RENDILEANDJALE
RENDILEANDJALE
KLIENDILE
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Vara on automaatselt kindlustusega kaetud
jah
EI
EI
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Kuumakse on vara jääkväärtuse võrra väiksem
jah
EI
EI
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Tehing vähendab laenuvõimet
ei
JAH
JAH
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Käibemaks tasutakse
IGAKUISE MAKSEGA
TEHINGU HETKEL 100% ETTEMAKSENA
LISANDUB INTRESSIKULU KÄIBEMAKSULT
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Vananenud seadmete omamise risk on
RENDILEANDJAL
KLIENDIL
KLIENDIL
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen
Vara saab lepingu lõppedes
TAGASTADA, OMANDADA, VAHETADA
AINULT OMANDADA
VARA ON OMANDIS
Kasutusrent
Kapitalirent
Laen

Meid usaldavad
juhtivad ettevõtted

Miks valida kasutusrent?

Turvalisus

Kõik varad on rendiperioodi jooksul kindlustusega kaetud.

Kindlus

Kuumakse on kogu rendiperioodi jooksul fikseeritud.

Vabadus

Lepingu lõppedes saad vara tagastada, vahetada või hoopis välja osta.

Suurem finantsvabadus

Usume, et ettevõte ei peaks vaba kapitali siduma ajas väärtust kaotavate varadega, vaid tasuma vara kasutamise eest kuumaksetega. Vabaks jäänud vahenditega saab katta muid vajalikke kulusid: maksta palku, teha turundust või hoopis osta toorainet.